Flygbranschen anmäler uppmärksammad artikel

I en unik åtgärd går tre flygaktörer samman och anmäler en artikel i Dagens Nyheter där endast Naturskyddsföreningen får komma till tals och som innehåller en rad allvarliga fel. Men flygnäringen bjuder också in DN och Naturskyddsföreningen att följa flygets omfattande miljöarbete.  

I en stor artikel i Dagens Nyheter den 5 maj ställer tidningen frågor om flygets utsläpp men låter bara Naturskyddsföreningen svara. Artikeln är full av felaktiga påståenden. Artikeln har skapat reaktioner och ilska från många av våra medlemmar. Den här typen av påståenden fyller tyvärr nu debatten och nyhetsförmedlingen. Flygnäringen försöker bemöta felaktiga artiklar och påståenden men har svårt att besvara alla enskilda artiklar och inlägg. Denna gång var dock överträdelserna så stora att Svenskt Flyg, Svenska Flygbranschen och Svenska Regionala Flygplatser gemensamt har valt att anmäla artikeln.

Det är en smått unik åtgärd som våra tre organisationer nu gör. Men samtidigt formulerar vi anmälan också som ett Öppet brev, som också riktar sig till Dagens Nyheter som skrev artikeln och till Naturskyddsföreningen som gjorde påståendena.

Vi manar dem till eftertänksamhet och balans i debatten. Just dessa två är inte ensamma om alla överdrifter och felaktigheter i kritiken mot flyget, det finns andra aktörer som argumenterar på ett liknade sätt. Likaså att andra medier också följer trenden och ger utrymme för liknande argument.

Flygbranschen bjuder in att följa vårt miljöarbete
Därför bjuder vi i brevet också in media och miljöorganisationer att följa det, ofta världsledande arbete, för klimatomställningen som görs på våra flygplatser, hos våra flygbolag eller inom flygindustrin.

Med anmälan och det öppna brevet hoppas vi i flygbranschen att vi kan få till en mer balanserad och saklig debatt. Vi har alla ett uppdrag att förse beslutsfattare men också våra medborgare med saklig och korrekt fakta.

Läs även vår gemensamma anmälan och öppna brev.

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier