Morgondagens flygare

Hur skapar vi attraktionskraft för att ungdomar ska vilja jobba i flygbranschen i framtiden? Ewa Wigren, Teknikföretagen och Yvonne Rosmark, Nulink samtalar med Leon Poot, en holländsk student som valt att plugga flygteknik i Linköping.

Filmer

Elflygsturné 2021

2021-10-19
Fler filmer