Ett flyg för alla – eller bara för vissa?

Orter drabbas av Nextjets konkurs. Inställda linjer till följd av flygskatten. Osäkerheter till följd av EU-bestämmelser. Problemen för landets regionala flygplatser har varit många under åren.

Därför är det verkligen välkommet att regeringen i sin flygstrategi nu pekar ut att ”stödet till icke-statliga flygplatser ska ses över.” Det är något vi har efterfrågat i många år och Svenska Regionala Flygplatser har nu lämnat vår utredning till regeringen.

Vi kan i utredningen visa på ett omfattande stöd till samhället som våra flygplatser bidrar med, i form av ambulansflyg, brandflyg eller annan samhällsnyttig verksamhet men som inte beaktas.

I vår utredning finns också för första gången en sammanställning av alla regionala flygplatsers intäkter, kostnader och resultat avseende både den kommersiella verksamheten och den så kallade basverksamheten. Tillika de investeringsbehov som flygplatserna har.

Ingen myndighet eller statlig instans efterfrågar eller sammanställer detta med regelbundenhet. Men vi har nu sammanställt de verkliga underskotten som våra ägare, enskilda kommuner, regioner och landsting själva får stå för.

560 miljoner kronor

Tidigare sammanräkningar har pekat på ett samlat underskott om ca 350 miljoner kronor. Nu kan vi visa att de verkliga underskotten landar på 562 miljoner kronor. Ett underskott som är betydligt mycket större än det statliga driftstöd som finns.

Detta ska ställas mot den märkliga uppdelning av flygplatserna som vi har i Sverige men som inte finns i våra jämförbara grannländer Norge och Finland.

I Norge och Finland säkerställer staten att det samlade överskott som genereras vid huvudstadsflygplatsen också kommer alla de mindre flygplatserna till del. Men i Sverige fördelas överskotten bara till vissa. Överskotten från Arlanda delas bara mellan de statliga flygplatserna. Ingenting går tillbaka till de regionala flygplatserna.

Detta är extra bekymmersamt då de regionala flygplatserna bidrar med flygningar in till den stora statliga huvudstadsflygplatsen men får ingenting tillbaka av de stora överskott som genereras till Arlanda.

Med vår utredning blir det nu tydligt att staten måste förhålla sig till dessa omständigheter och säkerställa att alla flygplatser också får ta del av de intäkter de själva bidrar till.

Vi menar att Sverige måste ha ett flyg för alla – inte bara för vissa.

Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser

 

Ladda ner utredningen här >>

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier