Vad händer med flygskatten?

Trots protester – regeringen inför en flygskatt

Flygskatten har under lång tid varit en het politisk fråga. Speciellt när den ger liten miljöeffekt eller t o m riskerar öka utsläppen. Utredaren var skeptisk. Lagrådet var kritisk och de allra flesta remissinstanser avrådde till en flygskatt. Även Svenska regionala flygplatser (SRF) beklagar att regeringen ändå vill ha en flygskatt. SRF har beskrivet riskerna och konsekvenserna med en flygskatt. SRF vidhåller att en flygskatt är skadlig för Sverige och riskerar flera av våra flygplatser och därför inte bör införas.

I regeringens lagförslag ”Förslag till lag om skatt på flygresor” (prop. 2017/18:1) finns nu nya inslag som inte fanns med i den tidigare utredningen ”En svensk flygskatt” (SOU 2016:83). I propositionen som ska behandlas i riksdagen, anges nu något lägre skattenivåer men också ett kompensationssystem, för flygplatser som drabbas av skatten ”i Norrland och på Gotland”, men som inte är närmare är preciserat än så.

Vad avses förresten med Norrland? Om alla flygplatser i Norrland åsyftas, behöver verkligen välmående statliga flygplatser som Umeå och Luleå, som redan kors-subventioneras av överskotten från Arlanda, verkligen kompenseras? Att icke-statliga flygplatser med trafikplikt kompenseras -de flesta är belägna i Norrland- är betydligt mer rimligt.

Sedan kan man ställa sig frågan, hur redovisar en flygplats att den drabbas av en flygskatt? Hur ska man kunna belägga att en försvunnen flyglinje just försvann p g a flygskatten?

SRF har fångat upp att flygbolagen fortsatt i allt väsentligt bedömer att deras behov att dra ned eller helt ta bort frekvenser till följd av skatten ligger kvar. Det innebär sannolikt att linjer till våra flygplatser kan drabbas. Flygbolagen kommer då inte ta bort större och lönsamma linjer utan mindre och mindre lönsamma linjer. Det riskerar då linjer till just våra flygplatser och det riskerar då inte bara linjer i norra Sverige utan runt om i landet. SRF är därför fortsatt kritiska till att regeringen avser att införa flygskatten och bara kompensera vissa.

När striden om flygskatten var som hetast krävde en politisk majoritet i riksdagen, att regeringens skulle dra tillbaka tre skatter, däribland flygskatten. Regeringen gick oppositionen till mötes och drog tillbaka tvåa av tre skatter. Men inte flygskatten.

Med två skatter borta och en något lägre flygskatt, accepterade oppositionen plötsligt regeringens förslag. Möjligen en politisk vinst för de borgliga partierna men fortfarande en reell förlust för våra flygplatser.

Därför är det viktigt att inte släppa frågan om flygskatten. Den är tänkt att införas den 1 april 2018. SRF arbetar aktivt med att försöka påverka regeringen. Liksom att vi fortsätter upplysa och stödja alla flygplatser och kommuner som kommer att drabbas.

En flygskatt tar inte bort utsläppen. Men det gör fossilfria bränslen. Hela flygnäringen och även våra flygplatser försöker nu gå över till fossilfria biobränslen. Den övergången försvåras när branschen istället får en betydande kostnad i form av en flygskatt. Låt oss istället tillsammans försöka lösa klimatproblemen. Inte äventyra våra flygplatser.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier