Om flygkanalen

Flygkanalen är Sveriges enda filmkanal om flyg. Flygkanalen drivs av Sveriges Regionala Flygplatser och sänder regelbundet nyheter och kommenterar, viktiga händelser och beslut som rör flygnäringen och svensk luftfart.

Om oss

Flygkanalen är Sveriges enda filmkanal om flyg. Flygkanalen har under flera år sänt nyheter, gjort reportage och visat historik om flyget men också intervjuat intressanta personer inom svenskt flyg. Flyget är oerhört viktigt för att vårt samhälle ska fungera och är en central del av många människors liv. Flygkanalen vill därför uppmärksamma flygfrågor och speciellt flygets betydelse runt om i Sverige.

Flygkanalen drivs av Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) som verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SRF har för närvarande 33 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder.

Flygkanalen sänder regelbundet nyheter och kommenterar viktiga händelser och beslut som rör flygnäringen och svensk luftfart.

Kontakta oss på info@flygkanalen.se.