Grattis Tomas Eneroth!

Tomas Eneroth blir kvar som infrastrukturminister. Det säger vi grattis till. Men samtidigt blir flygskatten kvar och nya pålagor väntar. Därför ser vi fram emot en rad nödvändiga reformer på flygområdet.

Tomas Eneroth blir kvar som infrastrukturminister och blir dessutom departementschef för ett nytt Infrastrukturdepartement. Det tyder på att Tomas Eneroth har statsministerns öra och nu får förtroende att utveckla transportfrågorna. Det är glädjande för alla transportslagen, inte minst för flyget.

Det finns också mycket för ministern att ta i tu med. De gångna åren har inte mycket hänt på flygområdet. Utredningar och strategidokument har producerats men inga reformer har genomförts. Jo, en konkret fråga har regeringen genomfört. De har infört flygskatten. Till detta går det att utläsa nya pålagor i fyrpartiuppgörelsen, bland annat införandet av start- och landningsavgifter. Regeringsförklaringen har endast en mening om flyget: ”Flygets stora klimatpåverkan ska minska. Klimatkraven på flyget skärps”.

Man anger, flygets ”stora” klimatpåverkan? Faktum är att flyget är kanske den näring som släpper ut minst men har möjlighet att ställa om snabbast. Biobränslen finns men här krävs statliga incitament för att få ingång nödvändig produktion. Likaså är elflygplanen i mindre skala på stark frammarsch. Det är därför olyckligt om regeringen endast har den här inställningen till flyget.

Här ställer vi vårt hopp till Tomas Eneroth som ändå visat förståelse för flygets betydelse. Men vi kan börja med att reda ut vad som gäller för flygskatten.

Flygskatten är skadlig och har varit hårt kritiserad. Innan jul väcktes hopp när riksdagen röstade igenom en budget som skulle ta bort skatten. Men nu väljer den nygamla regeringen att behålla skatten. Alla vet att det inte är Tomas Eneroth och Socialdemokraterna som velat ha skatten. Det är Miljöpartiet som drivit igenom den. Med den nya fyrpartiuppgörelsen kunde man kanske tro att Centern och Liberalerna tillsammans med Socialdemokraterna skulle hålla Miljöpartiet stången i denna kontroversiella fråga. Men även dessa partier släppte igenom Miljöpartiets krav.

Var är pengarna?
När flygskatten skulle införas första gången lovade regeringen lindra effekterna av skatten genom att kompensera flygplatser i Norrland. För 2018 anslog man 84 miljoner kronor men inga pengar betaldes ut ifjol. Under förra året drabbades också flera flygplatser av flygskatten. Inte bara i Norrland utan i hela landet. Flera linjer lades ned, flera flygbolag försvann helt eller gick i konkurs. Större delen av Norrlands inland saknade helt flygförbindelser under flera månader ifjol. Vi gjorde då upprepade förfrågningar om kompensationen men ingenting hände. Inga beslut. Inga uppdrag till några myndigheter hur utbetalningarna skulle gå till. Flera flygplatser uppvaktade till och med ministern men fick inga svar.

Så sent som igår kväll, stod miljöminister Isabella Lövin i SVT Aktuellts direktsändning och bedyrade att ”vi kompenserar ju faktiskt till drabbade flygplatser”. Men det stämmer inte. Inte en krona har betalats ut.

Tomas Eneroth, vad är det som gäller? Blir det några pengar?

När man bara inför en skatt men inte lever upp till löftet om kompensation, ger det intrycket av ett bristande intresse för någon egentlig flygpolitik.

Nu har därför Tomas Eneroth chansen att med ett helt nytt departement också återskapa förtroendet för en verklig flygpolitik. För våra flygplatser ställer vi vårt hopp till Flygplatsöversynen, som skulle vara klar innan årsskiftet men som väntas bli klar nu i mars månad.

Vi har haft en god dialog med utredarna som verkar förstå de regionala flygplatsernas utsatthet. I Norge och Finland får de regionala flygplatserna del av flygplatssystemens vinster. Men så är det inte i Sverige. De regionala flygplatserna får här själva hantera sina underskott. Samtidigt säkerställer våra flygplatser viktigt stöd till samhället, som ambulanstransporter och brandflyg vid skogsbränder. Detta får kommunerna själva bekosta. Det säkerställer inte staten.

Flygplatsöversynen måste därför också omsättas till handling. Det brådskar för många flygplatser som väntar på beslut.

Välkommen tillbaka till jobbet Tomas Eneroth!

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier