Så säkras de regionala flygplatserna

Vi lever i en ny tid. Både pandemin och kriget i Ukraina har visat på behovet av flygplatser i hela landet. En ny statlig utredning ska se över ”statens långsiktiga ansvar för en hållbar inriktning för landets flygplatser.

Filmer

Elflygsturné 2021

2021-10-19
Fler filmer