Biobränsle bättre än flygskam

Istället för att ha flygskam kan nu alla resenärer köpa biobränslen och minska utsläppen från sin egen flygning. Flygkanalen visar på den nu pågående omställningen till ett fossilfritt flygande.

Filmer

Elflygsturné 2021

2021-10-19
Fler filmer