Är flygets utsläpp överdrivna?

Flyget har blivit den nya slagpåsen i klimatdebatten. Men stämmer verkligen alla påståenden om flygets miljöpåverkan? Resenärer och politiker översköljs av överdrifter och direkta felaktigheter om flygets utsläpp. Svenskt Flygs Henrik Littorin reder ut begreppen i Flygkanalen.

Filmer

Ambulansflyget

2017-12-06
Fler filmer